[Přeskočit k obsahu]

Představujeme Vám možnost, jak u vás doma zvýšit tepelný komfort a ještě ušetřit

Představujeme Vám možnost, jak u vás doma zvýšit tepelný komfort a ještě ušetřit

Vážení zákazníci,

víte, že nyní máte možnost získat dotace na venkovní stínicí techniku v rámci programu Nová zelená úsporám – oblast podpory A – zateplení rodinných domů?

Nenechte si ujít tuto příležitost a čtěte dále…….

Na co se dotace pro rodinné domy poskytuje?

Jednou z novinek v programu je získání dotace na venkovní stínicí techniku (předokenní rolety nebo venkovní žaluzie). Částka pro dotaci se liší dle typu ovládání stínicí technicky. Manuálně ovládané prvky (tím je myšleno jak mechanické, tak motorické ovládání např. pomocí tlačítek či dálkového ovladače) mají podporu 500 Kč/m2 zastíněného okna a částku 1 000 Kč/m2 zastíněného okna mohou získat zákazníci v případě ovládání pomocí automatiky stínící techniky (automatikou je myšleno vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce).

dum

Kdo může žádat o dotaci?

Žádat může každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak fyzická osoba, tak i právnická osoba.

Kdy se může žádat o dotaci?

Příjem žádostí probíhá kontinuálně až do 31. prosince 2021. Žádost můžete podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Jak žádat o podporu?

Žádosti o dotaci se přijímají elektronicky, formulář žádosti je umístěn na webových stránkách www.novazelenausporam.cz. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

V pondělí 15. října 2018 byla spuštěna nová aplikace pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám, a to na adrese https://zadosti-nzu.sfzp.cz. Od tohoto data bude možné požádat o dotaci výhradně prostřednictvím tohoto rozhraní. Stávající verze aplikace bude i nadále zachována pro žadatele, kteří své žádosti podali před 15. říjnem 2018.

A POZOR! Pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a pro majitele památkově chráněných objektů platí zvýhodnění.

Základní podmínky Programu

  • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
  • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
  • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
  • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
  • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
  • Při provedení prací svépomocí a instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů  září 2018 včetně.

Bližší informace o programu nejdete v přiloženém letáku Nová zelená úsporám pro rodinné domy

A co můžete udělat teď hned?

Podívejte se do naší široké nabídky venkovní stínící techniky a vyberte si ;-), příp. se na nás obraťte a my vám se stínící technikou vhodnou pro vaše okna rádi poradíme!

Fripos mont s.r.o.

Fripos mont s.r.o.

Mlékojedská 2231, 41201 Litoměřice
IČO: 27817369, DIČ: CZ27817369
 
Tel.: +420 777 124 056
E-mail: litomerice@fripos.cz
   

Fripos mont Praha s.r.o.

vzorkovna: Purkyňova 804, 25082 Úvaly
IČO: 05391199, DIČ: CZ05391199
Tel.: +420 724 960 991
E-mail: praha@friposmont.cz

Autorizovaný prodejce produktů společností Lomax a Isotra

isotra logo     Lomax